План за работата на комисията празници, училищни тържества и извънкласни дейности

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2F%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-2020-%D0%B3..pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]