Отчет по бюджет 2021 година и Протокол на общо събрание

01.01. – 31.03.2021

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2F%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_000129-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-7-%D1%8E%D0%BD%D0%B8-21-%D0%B3.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BE%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_000128-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-7-%D1%8E%D0%BD%D0%B8-21.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

01.01. – 30.06.21 г

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2F%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_000176.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]