ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

З А П О В Е Д

№ 105-58/12.10.2018 г.

за сформиране на  екип за осъществяване на иновативно обучение

в СУ „Цанко Б.Церковски“ с.Никола Козлево


План за дейностите по Иновативно училище


Кратък правописен речник – връчен на всеки ученик от 8-мите класове и

изпратен на имейлите им – кликни върху линка

Резюме /протокол/ от срещата на Екипа и учителите, работещи с 8-мите класове с господин Илко Йорданов – експерт в Институт „Отворено общество“ и Евгения Костадинова – Директор Дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование” – гр. София.

Линк към публикация в сайтът на „Мост към бизнеса“:

http://bridgetobusiness.eu/public/portfolios/newsItem.cfm?id=388

 

Снимки от срещата:


 

 Posted by at 09:45
Wordpress Schneesturm направено от nksnow
Facebook login by WP-FB-AutoConnect