Колектив

 

Катилиян Костадинов
Директор
Хриска Делева
Заместник-директор по учебната дейност
Емилия Минчева
Заместник-директор по учебната дейност
Светла Костадинова
Старши начален учител
Славка Бозаджиева
Старши начален учител
Галя Цекова
Старши начален учител
Мадлена Георгиева
Начален учител
Снежана Тодорова
Старши учител в ПИГ (I-IV клас)
Марияна Пантелеева
Старши учител в ПИГ (I-IV клас)
Валентин Ангелов
Учител в ПИГ (I-IV клас)
Божидар Постомпиров
Старши учител, български език и литература в прогимназиален етап
Рефат Хюсеин
Старши учител, български език и литература в гимназиален етап
Недялка Радева
Старши учител, български език и литература в гимназиален етап
Люба Постомпирова
Старши учител, английски език  в прогимназиален и гимназиален етап
Евгений Генчев
Старши учител, руски език в гимназиален етап
Росица Стоянова
Старши учител, математика в прогимназиален етап
Илиян Илиев
Старши учител, математика в гимназиален етап
Сечгюл Халилова
Учител, математика, информатика и информационни технологии в гимназиален етап
Айнун Юсуф
Учител, информатика и информационни технологии в гимназиален етап
Силвия Георгиева
Старши учител, информатика и информационни технологии в гимназиален етап
 Танер Гемеджи
Учител, информатика и информационни технологии в гимназиален етап
Росица Маркова
Старши учител, история и цивилизация в прогимназиален и гимназиален етап
Галя Янчева
Старши учител, география и икономика в прогимназиален и гимназиален етап
Дарина Димитрова
Учител, биология и ЗО и химия и ООС в прогимназиален и гимназиален етап
Рувейде Еюб
Учител, биология и ЗО и физика и астрономия в прогимназиален и гимназиален етап
Еленка Тодорова
Старши гимназиален учител
Росина Йорданова
Старши гимназиален учител
Ивелина Христова
Старши гимназиален учител
Неше Назиф
Учител, музика и изобразително изкуство в прогимназиален и гимназиален етап
Билян Лешков
Учител, физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
Даниела Димова
Старши учител, физическо възпитание и спорт в гимназиален етап
Илиасе Али
Старши учител в ПИГ ( V-VII клас)
Нежля Сабриева
Учител в ПИГ ( V-VII клас)
Стефан Стефанов
Учител в ПИГ ( V-VII клас)
Мария Балчева
Психолог, учител, философски цикъл
Митка Иванова
Ресурсен учител