Колектив

 

Катилиян Костодинов Директор
Хриска Делева Заместник-директор по учебната дейност
Емилия Минчева Заместник-директор по учебната дейност
Светла Костадинова Старши начален учител
Славка Бозаджиева Старши начален учител
Галя Цекова Старши начален учител
Мадлена Георгиева Начален учител
Снежана Тодорова Старши учител в ПИГ (I-IV клас)
Марияна Пантелеева Старши учител в ПИГ (I-IV клас)
Валентин Ангелов Учител в ПИГ (I-IV клас)
Божидар Постомпиров Старши прогимназиален учител

Български език и литература

Рефат Хюсеин Старши гимназиален учител

Български език и литература

Недялка Радева Старши гимназиален учител /Български език и литература/
Люба Постомпирова Старши прогимназиален учител

Английски език

Евгений Генчев Старши гимназиален учител

Руски език

Росица Стоянова Старши прогимназиален учител

Математика

Илиян Илиев Старши гимназиален учител

Математика

Сечгюл Халилова Гимназиален учител

Математика, информатика и информационни технологии

Айнун Юсуф Гимназиален учител

Информатика и информационни технологии

Невин Славчева Гимназиален учител

Информатика и информационни технологии

 Танер Гемеджи Гимназиален учител

Информатика и информационни технологии

Росица Маркова Старши гимназиален учител

История и цивилизация

Галя Янчева Старши гимназиален учител

География и икономика

Йордан Русев Гимназиален учител

Биология и ЗО и химия и ООС

Рувейде Еюб Прогимназиален учител

Биология и ЗО и физика и астрономия

Еленка Тодорова Старши гимназиален учител
Росина Йорданова Старши гимназиален учител
Ивелина Христова Старши гимназиален учител
Неше Назиф Прогимназиален учител

Музика и изобразително изкуство

Билян Лешков Прогимназиален учител

Физическо възпитание и спорт

Даниела Димова Старши гимназиален учител

Физическо възпитание и спорт

Илиасе Али Старши учител в ПИГ ( V-VII клас)
Нежля Сабриева Учител в ПИГ ( V-VII клас)
Илкнур Хасан Учител в ПИГ ( V-VII клас)
Мария Балчева Психолог