Заповед за утвърденият план-прием 1 и 5 клас за учебната 2020-2021 г.

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2F%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]