Menu

Административни услуги

Инфо-156-Издаване-на-европейско-приложение-на-свидетелство-за-професионална-квалификация-влиза-в-сила-от-учебната-2021-2022-учебна-година

Инфо-156-Издаване-на-европейско-приложение-на-свидетелство – Заявление

Инфо 156 – европейско прил дипл. СО

Инфо 156 – европейско прил дипл. Заявление

Инфо 155 – удост. свидет валидиране проф. квалиф. заявление

Инфо 155 – удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 153 – заявление

Инфо 153 – дубликати

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 149 Издаване-на-служебна-бележка-за-резултатите-от-положените-изпити-за-проверка-на-способностите

Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 143 – валидиране-заявление

Инфо 143 – Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Инфо 141 – Издаване на диплома за средно образование

Инфо 138 – Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Инфо 136 Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Wordpress Schneesturm направено от nksnow
Follow by Email
Facebook
Facebook
Facebook login by WP-FB-AutoConnect